Trang chủ » Chưa phân loại » Phục vụ thi công tại thủy điện Nậm Lụm 2- Lai Châu
Phục vụ thi công tại thủy điện Nậm Lụm 2- Lai Châu

Phục vụ thi công tại thủy điện Nậm Lụm 2- Lai Châu

Dự án liên quan

Phục vụ tại dự án Hóa lọc dầu Long Sơn

Phục vụ tại dự án Hóa lọc dầu Long Sơn

Phục vụ thi công tại dự án Vinocean Park-2

Phục vụ thi công tại dự án Vinocean Park-2

Dự án xây dựng nhà xưởng tại KCN Đồng Văn 4

Lắp dựng nhà thép tiền chế tại KCN Đồng văn 4 – Hà Nam

Làm việc tại Ban Cơ Yếu Chính Phủ

Làm việc tại Ban Cơ Yếu Chính Phủ